teambition

Gear 是 Go 语言下的一个轻量级、可组合、高性能的 Web 服务框架

Gear 是 Go 语言下的一个轻量级、可组合、高性能的 Web 服务框架。由 Teambition 开发,用于开发 SOA 服务层。其设计参考了 Go 生态下现有的近十款 Web 框架

相关的项目 - 更多比较

540 9.5k 1.2k

R revel:一个高生产力,全栈的Go语言Web开发框架
 
10.0 3.3000000000000003
  11天前
Popular
483 9.2k 946

iris:世上最快的Go语言Web开发框架
 
10.0 10.0
  6天前